.
.

Spádový paletový regál

podrobnejšie informácie tu (pdf)

Princíp spádových regálov umožňuje bezproblémové vyskladòovanie tovaru na princípe FIFO (First In First Out).

Tento princíp sa uplatòuje všade tam, kde chcete ma perfektný prehľad o toku tovaru, ako sú montážne dielne, farmaceutické pracoviská atď.

Pokrokový tvar rámu umožòuje flexibilnú prestavbu regálov a vïaka bohatému príslušenstvu umožòuje mnohostranné využitie.

Ľahko prestaviteľná výška traverz umožòuje flexibilné prispôsobenie svetlej výšky v jednotlivých úrovniach skladovanému tovaru.

.

© 2014 All right reserved by REGMAX